نام بازی بزن به توپ

هدف كلي: هماهنگي حركتي دو دست

فضا و مكان: كلاس مهارت زندگی کودک

وسايل مورد نیاز: توپ پلاستیكي - لوله مقوايي يا وردنه، طناب

نوع فعالیت: انفرادي

شرح فعاليت: توپ را با استفاده از طناب در ارتفاع 30 تا 100 سانتيمتري از سطح زمين آويزان كنید. دانش آموز در حالت نشسته، دو سر لوله مقوايي را به گونه ای  بگیرد که توپ را به طرف دانش آموز ديگر، يا به محل خاصي بر روي ديوار پرت كند. در مراحل بعد، اين تمرين در حالت دو زانو ،يك زانو و ايستاده انجام مي شود.

نكتة ايمني: اگر دانش آموزی نمی تواند بخوبی توپ را کنترل کند، بهتر است هدف، ضربه روي ديوار باشد.


بازی مخصوص اختلال خواندن
برای کودکانی که در تنظیم تنفس و مهارت های گفتار قوی نیستن بازی که در تصویر زیر مشاهده میکیند پیشنهاد می شود.


هدف كلي: افزايش توجه و تمركز
فضا و مكان: كلاس مهارت زندگی
وسايل مورد نیاز: چراغ قوه
نوع فعالیت: انفرادي - گروهي

شرح فعاليت: نور چراغ قوه را بر روي زمين بتابانيد تا دانش آموز لكه نور را ببيند و روي آن بپرد. معلم با حرکت دادن چراغ قوه جاي نقطه نورانی را تغییر م یدهد و پرش ادامه مي يابد. در
مرحلة بعد دانش آموزان هر کدام به نوبت چراغ قوه را در دست گرفته و رهبر گروه مي شوند. سپس دانش آموزان با دستور معلم اشیای موجود در اتاق را با نور چراغ قوه نشان می دهند مثلا دستگیره در، صورت دوستان و..

نکته 1: براي دانش آموز كم بينا، بهتر است از اتاق تاريك )انباري( استفاده شود.
نکته 2: دانش آموزي كه روي صندلي چرخدار است با صندلي خود به سمت لكه نور حركت
كند.
نكتة ايمني: کودکان  از انداختن نور مستقيم به چشمان هم خودداري نمايند.


محرومیت حسی ناظر به شرایطی است که در آن کاهش چشم گیر در تحریک مناسب حسی در طول یک دوره زمانی مشاهده می گردد. به طور کلی همه اشخاص مبتلا به ناتوانایی ها ، فاقد تحریک و ظرفیت درک و تعبیر و تفسیر درون داد حسی می باشند. از اين رو لازم است تا به مهارت هاي حسي – حركتي براي يكپارچگي حسي توجه بيشتري گردد.

يكپارچگي حسي به روندي اطلاق مي شود كه در طي آن مغز تجربه هاي حسي مختلف از جمله بينايي، شنوايي، بويايي، لامسه، حركت، آگاهي بدني و جابه جايي نقطة ثقل بدن را تفسير و سازما ندهي م يكند. خانم جين آيرز اولين بار نظرية يكپارچگي حسي و نحوة كاربرد آن را در كودكان با نيازهاي ويژه مطرح نمود. يكپارچگي حسي پايه و اساس براي رفتارها و يادگيري بسيار پيچيده است. گاهي در برخي از افراد يكپارچگي حسي به نحو مؤثر و صحيحي رشد نم يكند، در چنين حالتي مشكلاتي در زمينة يادگيري، رشد و رفتار حاصل خواهد شد.

يکي از بارزترين نمونه هاي کار آيرز که در رشد درک کودکان مورد استفاده قرار گرفت، تمرکز بر پردازش حسي به ويژه در مورد حواس سطح بالا  )تعادلي، لامسه و عمقي( بود. از نقطه نظر يکپارچگي حسي، اين حواس بسيار مورد تأ يکد قرار م يگيرند، زيرا حواس ابتدايي و اصلي هستند و روابط متقابل کودکان با جهان را در سال هاي اولية زندگي کنترل ميک‌نند. حواس سطح پايين 
(بينائي و شنوايي) نيز بسيار مهم هستند و همگام با رشد کودک آشکارتر مي شوند و غلبه بيش تري مي يابند. به عقيدة آيرز، حس پايه و اساسي است که کارهاي پيچيده بر آن استوار مي گردد. ساماندهي ميک‌ند و براي کاربرد مؤثر و مناسب بدن در محيط، بکار م يگيرد. البته نکتة قابل توجه این است که کودک بايد فعالانه دروندادها را سازماندهی و برای عملکرد در محیط استفاده كند. جنبه هاي زماني  و مکاني  دروندادهاي حسي مختلف، تفسير  و تداعي  مي شوند و در نهايت يکپارچه مي گردند. يکپارچه سازي حسي، پردازش اطلاعات است. مغز بايد اطلاعات حسي را يکپارچه  کند.  ارتباط بين نقايص تعبير اطلاعات حسي که از بدن و محيط دريافت مي شوند و نقايص يادگيري تحصيلي يا عصبي- حرکتي در افرادي که اختلال يادگيري  يا خام حرکتي  دارند.اگر زنی تصویر آنیموس مثبت خود را که تصویر یک قهرمان و راهنمای معنوی است، به مردی فرا افکند، بهای بیش از اندازه ای به آن مرد داده و شیفته او شده و به سوی جلب می شود، طوری که حس می کند، این مردِ ایده آل و معشوق واقعی اوست. احساس میکند تنها با... آن مرد کامل می شود و به عبارتی از طریق او روح خود را می یابد. احتمالا چنین فرافکنی به مردانی که از قدرت بیان خوبی برخوردارند صورت می پذیرد. مردانی که از کلمات خوب استفاده می کنند و این قدرت را دارند که عقاید خود را به گونه ای شیوا بیان کنند، هدف ایده آلی برای فرافکنی آنیموس هستند. در این هنگام مرد عزیز تر از جان می شود، و زن از اینکه چون پروانه ای عاشق به دور شمع وجود آن مرد بچرخد کاملا راضیست. بدین ترتیب زن قدرت خلاقۀ خود را از دست داده و آن را در وجود مرد می جوید.
در افسانه سایکی و اروس ،سایکی داستان را تحت عشقی موهوم شروع می کند و با کسب عشق رمانتیک حقیقی به پایان می برد .رابطه اروس و سایکی از آنجا شروع می شود که اروس سایکی را از تقدیر عروس مرگ شدن نجات می دهد و او را به قلم
رو پادشاهی خود می برد تا در آنجا تمام نیازهای او را برطرف سازد.اروس از سایکی می خواهد نگران نباشد که کجا زندگی کنند یا چه بخورند زیرا او به تمام اینها رسیدگی خواهد کرد و همه چیز را برای او فراهم خواهد ساخت در عوض او از سایکی می خواهد که شب ها از نگاه کردن به او خودداری کند وهیچ گاه از او نپرسد که روزهای خود را کجا سپری می کند. مدتی بعد خواهران سایکی او را تحریک می کنند که از ماهیت حقیقی شوهرش آگاه شود.خواهران سایکی به او می گویند شوهرش یک هیولاست و براثر تحریک انها که افسانه برتری مردان را به مبارزه می طلبد ،سایکی از دستور اروس سرپیچی می کند و وقتی اروس هنگام شب کنار او خوابیده چراغی روشن می کند تا صورت او راببیند.در این هنگام ،مقداری از روغن چراغ روی اروس ریخته و او را بیدار می کند.در همان زمان نوک یکی از تیرهای اروس تصادفا در دست سایکی فرو می رود و او عاشق می شود.وقتی سایکی از اولوهیت اروس باخبر می شود سعی می کند او را نگه دارد اما اروس فرار می کند و نزد مادرش آفرودیت می رود.زیرا سایکی از دستور او سرپیچی کرده و او نمی تواند با یک زن نافرمان زندگی کند

.www.dideno.ir

.

رابرت جانسون در کتاب "او(زن):درک روان شناسی زنان" آرزوی سایکی برای نگاه کردن به اروس را به چالش اقتدار مذکر درونی زن تشبیه می کند و می گوید:زن معمولا در دوره ای از زندگی خود،تحت سلطه مرد درون خود،یعنی آنیموس زندگی می کند.اروس درونی زن،بدون وقوف آگاهانه او ،او را در بهشت نگه می دارد.ممکن است زن سوال نکند؛ممکن است زن رابطه واقعی با او نداشته باشد؛اما کاملا تحت سلطه پنهان او ست.یکی از وقایع بزرگ زندگی درونی زن،همان زمانی است که زن برتری آنیموس را به مبارزه می طلبد و می گوید:"من به تو نگاه خواهم کرد."
وقتی اروس سایکی را ترک می کند ،سایکی ابتدا سعی می کند خود را در غم و اندوه غرق کند اما پان به او پیشنهاد می کند به درگاه خدای عشق دعا کند و از او بخواهد که برای یافتن اروس به او کمک کند.سایکی نزد آفرودیت می رود و آفرودیت با تکبر ،انجام ماموریت هایی را به عهده سایکی می گذارد که هر یک از دیگری دشوارتر است.
سایکی ابتدا وظیفه تمیز و تشخیص دادن را یاد می گیرد.او باید حجم عظیمی از انواع دانه ها را از هم جدا کند .سپس می آموزد که سعی نکند قدرت عنصری را به طور مستقیم در دستان خود بگیرد.این درسی است که هنگام برداشتن پشم طلایی از روی شاخه های پایینی که گوسفندان نرخطرناک از بین آنها عبور کرده اند یاد می گیرد.او در ماموریت سوم می آموزد که چطور نظم برقرار کند و محدودیت ها را تعیین کند
او موظف میشود در مسیر خود به جهان زیرین ،قلمرو پادشاهی هادس خدای مرگ و جهان مردگان در اسطوره های یونان از کمک کردن به کسانی که می خواستند او را از مسیر خود منحرف کنند خود دادری کند.او در جهان زیرین باید کرم زیبایی پرسفون را برای آفرودیت بگیرد .او محدوده ها را معین می کند،"نه" می گوید و شکست را نیز تجربه می کندتا به یاد بیاورد که انسان است.پیش از پایان سفر ،شیوه قبلی زندگی خود را به جهان مردگان می سپارد و با بینش جدیدی به سوی اروس باز می گردد.سایکی در سراسر امتحانات دشوار خود از انواع موجودات کمک می گیرد؛مورچه ها به او کمک می کنند تا دانه ها را از هم جدا کند،نی ها به او می گویندکه چطور پشم طلایی را جمع کند ،عقابی جام بلور را پر می کند و برجی در سفر او به سرزمین تاریک روح راه را به او نشان می دهد.

سر انجام اروس خواب مرگبار را از وجود سایکی می زداید و او را به کوه المپ می برد تا الهه شود.اروس یا تغییر شکل دهنده یکی از متحدان اوست .اروس راهنمای مذکر درونی اوست.

 

 

مورین مورداک ،کتاب . ژرفای زن بودن ،ترجمه سیمین موحد

نقاشي زبان كودك است. كودكان از طريق نقاشي كشيدن، قصه گويي، بازي كردن شناخته مي شوند. نقاشي کودکان  به ما كمك مي كند تا به دنياي دروني و روانی آنها پي ببريم، بدانيم چه نيازهايي دارد، آيا ناسازگار یا پرخاشگر است و یا احساس حقارت یا ..... دارد . کودکان با نقاشیهای خود حرف می زنند، حرفهایی که به دلایل گوناگون قادر به گفتن آنها نیستند. نقاشی نیز همانند خواب و رویا به آنها این اجازه را می دهد که خود را ازممنوعیت رها سازند و با ما در حالتی نا خودآگاه، درباره مسائل، کشفیات و دلهره هایشان صحبت کنند.
 کودک  به کمک نقاشی دلهره ها و کشمکش های درونی خویش را آشکار می سازد و بدین طریق اثر آنها را کاهش می دهد. در حقیقت وقتی مسائل و مشکلات عاطفی بر روی کاغذ منعکس می شوند به صورت تازه و جداگانه ای که کمتر دلهره آور است در می آیند. نقاشی کردن به او اجازه می دهد که افکار درونی اش و درحقیقت خویشتن خودش را نشان دهد. از طریق نقاشی درونی‌ترین افکار خود را نشان دهند بنابراین، استفاده از نقاشی به عنوان یک تسهیل‌گر بین دنیای درون و برون، مشکلات هیجانی را کاهش می‌دهد. نقاشی درمانی، ثبات هیجانی و اعتماد به نفس این کودکان را افزایش داده و خستگی، برانگیختگی هیجانی و خلق گرفته در آنها را از بین می‌برد.
به جرات می توان گفت اگر نقاشی عمیق‌ترین وسیله آموزش کودک نباشد ، یکی ازمهمترین و جزو اولین وسیله آموزش اوست.البته در نقاشی کودکان خود نقاشی مطرح نیست بلکه موضوعی که کودک درباره آن نقاشی کرده وتوضیحاتی که درباره آن می دهد، مطرح است واهمیت دارد.
این password تمام مردهای دنیا است !
پسر را نترسانید
 بعضی دخترها هستند با مطالعه  کتابهای ارتباط و ازدواج  و شرکت در برخی کلاسهای مهارتهای ارتباطی ، خیلی چیزها را میدانند ولی  کم کم نقاب همه‌چیزفهمی میزند، چیزی که باعث ترس پسرهای اطراف شان میشود. اصلا بحث این نیست که پسر دنبال دختر بیعرضه میگردد. نکته این است که شما میتوانی باعرضه باشی ولی مردم  را نترسانی. مشکلی که در دخترهای تحصیل کرده با عرضه داریم این است که به موقع نمی‌توانند از موقعیت کاری و تحصیلی خود   تغییر کنند به یک همراه عاطفی خوب emotional partner   این سوییچ کردن بسیار مهم است و دخترانی که همیشه قدرتهای خود را به رخ میکشند  همانقدر خنده دار و تاسف بار است که یک دکتر موفق در بیمارستان و مطب ،  بخواهد در مسائل عاطفی هم از موضع قدرتو فهم پزشکی اش صحبت کند. چون دکترها خیلی به قدرت متصلند !
مردم در همه جای دنیا بهشون احترام میگذارند و در جایگاهی رفیع مینشانندشان اما اگر این حس مردم با حس تواضع طبیب همراه نشود رفتاری خطرناک درست میکند .

 چهار مشخصه عشق واقعي از نظر فروم:

1-احساس دلسوزي و توجه
2-احساس مسئوليت
3- احترام
4-دانايي و شناخت موضوع عشق
 
 نثار كردن از دريافت كردن شيرينتر است نه به سبب اينكه ما به محروميتي تن در مي دهيم بلكه به اين دليل كه شخص در عمل نثار كردن زنده بودن خود را احساس مي كند... حس مالکیت
 
حس هویت با حس مالکیت آغاز می شود . حس مالکیت در دوران خردسالی بخشی از رشد کودک است و باید به کودک کمک کرد تا این حس را به خوبی تجربه کند.
- مادر من ؛ پدر من ؛ لباس من ؛ اسباب بازی من ؛ اتاق من و ... بخشی از این رشد است .
در زیر عباراتی در باره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است . لطفا جملات زیر را به دقت بخوانید و  با توجه به مقیاس رارائه شده در پرسشنامه میزان موافقت خود را با کدام از آنها مشخص کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید
” شروع به مراقبت از خود کنیم ، خواه قصدمان حفظ رابطه باشد ، خواه قطع آن . باید این کار را در عین آسیب پذیری ، شجاعانه انجام دهیم . معنی اش این است بترسید ولی در عین ترس کار خود را انجام دهید .
ما می توانیم احساسات خود را بروز دهیم و در مورد ترس هایمان حرف بزنیم و خود وشرایط فعلی خویش را بپذیریم و سپس سفر خود را به سوی استقلال آغاز کنیم . ما از عهده ی این کار بر خواهیم آمد و لزومی ندارد برای رسیدن به استقلال و مراقبت از خود ، همیشه احساس قدرت کنیم . ما می توانیم احساس ترس و ضعف و حتی ناامیدی کنیم و احتمالا نیز چنین خواهد بود .
تعبیر خواب و رویا در رویکرد گشتالت
بررسی خواب و رویا یکی از جذاب ترین مباحث موجود است . تعبیر خواب از ان دسته فعالیت هایی است که گاهی تعداد زیادی از افراد ادعا میکنند در ان متبحر هستند. مثلا ممکن است تعبیر خواب یک حیوان یک موضوع مشخص باشد حاکی از این که شما به زودی خبر خوبی دریافت میکنید ،و مواردی از این دست .
اما موضوع خواب و رویا در روانشناسی کاملا متفاوت است از تعابیر خواب معروف.
در روانشناسی خواب و رویا به منزله دریچه ای است که روانشناس و مراجع را با دنیای ناخوداگاه فرد اشنا میکند.گاهی انچه در زندگی روزمره به شدت انکار میکنیم در رویا میبینم و یا مواردی که از مواجهه با ان ترس و اضطراب شدید داریم در رویا میبینیم .

 زندگی عادی امروزی، یعنی محرومیت از خواب کافی، بدغذایی و تغذیه ناسالم، اضطراب بیش از حد و بی‌تحرکی. بهتر است نگاهی اجمالی به این نوع زندگی عادی و عواقب آن بیندازیم.

 

این روزها نوعی زندگی عادی و نرمال محسوب شده است که با عادی بودن فرسنگ ها فاصله دارد.

 

خواب

بنابر گفته محققان، در دنیای مدرن و پرمشغله امروز، افراد بسیاری دچار کم خوابی هستند. در حقیقت شبانه روز را با کمبود خواب بدون اینکه فرصت جبران آن را بیابند می گذرانند.

 

بسیاری از خانواده ها کودکانی با ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان هم نشانه از بهنجار بودن آنان است. هوششان نرمال است. به خوبی صحبت می کنند. مانند دیگر کودکان بازی می کنند و ارتباط اجتماعی کمابیش مناسبی دارند. در خانه نیز کارهایی را که والدین به آنان واگذار می کنند به خوبی  انجام می دهند و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند. ولی وقتی به مدرسه می روند و می خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند مشکلات جدی خودشان را نشان می دهند.
 
این والدین معمولا گزارشی از نارضایتی معلم از عملکرد تحصیلی کودکشان دریافت می کنند و بسیار نگران می شوند. نقص یا ناتوانی عملکرد می تواند به شکل نداشتن توانایی کامل در گوش کردن، فکرکردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن یا انجام محاسبه های ریاضی ظاهر شود. اختلال یادگیری یا ناتوانی در یادگیری اصطلاحی است که در متون علمی برای این موارد استفاده می شود.
روان درمانی یا درمان روانشناختی درمان اختلالات روحی، احساسی، شخصیتی و رفتاری با استفاده از روش‌هایی مانند گفتگو کردن با شخص بیمار، گوش دادن به حرف‌های بیمار و راهنمایی کردن او است. روان درمانی روشی است که توسط درمانگری آموزش دیده به شکل حرفه‌ای، با توجه به خاستگاه «اختلال تحت درمان»، انجام گیرد. روان درمانگری بر دوپایه «رابطه» و «ارتباطات» به شکل کلامی و غیرکلامی استوار است. رابطه‌ای حرفه‌ای بین بیمار و درمانگر است که مبتنی بر اصالت، جدیت، صمیمیت و آزادی است.

ثابت شده است که علل بروز اختلالت یادگیری نسبتا مهم است. با این حال در پژوهشهای مختلف تاثیر عوامل زیر در بروز این اختلالات مورد تائید بوده‌اند. هر چند همواره تاثیر متقابل عوامل مورد نظر بوده است.
عوامل فیزیولوژیک موثر در بروز اختلالات یادگیری
بسیاری از متخصصان بر این باورند که علل اساسی و عمده اختلالات یادگیری آسیب دیدگی مغزی شدید یا جزئی و صدمه وارده به دستگاه عصبی مرکزی است.
اشتها یعنی میل خاص دستگاه‌های بدن که فرد را به سوی انتخاب غذای مورد نیاز و لازم هدایت می‌کند. اشتها نیز حالتی شبیه نفس‌کشیدن ، بلعیدن و سایر برنامه‌های بدن انسان بوده ، بی اختیار و غیر ارادی است. بدیهی است که تمایل نداشتن کودکان به غذا ، والدین را نگران می‌کند، اما باید به میل آنها احترام گذاشته و در ضمن به حل مساله پرداخته شود، در ضمن لازم نیست که اوقات غذا خوردن به ساعت جدال و درگیری تبدیل شود. غذا نخوردن کودکان را به بدخلقی آنها نسبت ندهید.

گاهی اوقات دلیل بدرفتاری کودک یک ناراحتی جسمی است. برخی از کودکان در شرایطی که دردی دارند یا بیمار هستند یا بی‌تحرک می‌شوند، خیلی زود عصبانی می‌شوند و جیغ راه می‌اندازند و شاید آرام کردن آنها در این شرایط کار دشواری باشد. با بررسی احتمال وجود یک دلیل جسمی و شناسایی آن اقدام به رفع آن مشکل می‌کنید و بدرفتاری کودک شما نیز از بین می‌رود.

اینکه چرا کودکان می‌ترسند مورد توجه بسیاری از صاحبنظران رشد کودک و روانشناسان بوده است. برخی از محققان عوامل زیستی را به عنوان علت برخی از ترس‌ها عنوان کرده‌اند و برخی دیگر عوامل روان شناختی، عوامل خانوادگی و سایر عوامل را مطرح کرده‌اند. در برخی اوقات ترسی که کودک از خود نشان می‌دهد به یک نیاز روانی ارتباط دارد. مثلا کودکی که ترس از مدرسه را نشان می‌دهد ممکن است از لحاظ روانی وابستگی زیادی به پدر یا مادر خود داشته باشد و ترس او در واقع ریشه در این وابستگی او دارد.
دروغگویی نیز مثل سایر انحرافات اخلاقی و عاطفی ، خالی از علت نیست. عامل و انگیزه‌ها هستند که کودکان را در مسیر انحرافات قرار می‌دهند و یا برای سال‌های بعد و انحرافات عارضی در آنان ، زمینه‌سازی می‌کنند. بعضی از والدین با امتناع یکی دو تا از غرایز خیال می‌کنند که کار تمام شده و از سایر مسائل غریزی کودکان غافل می‌مانند.

اشتراک گذاری مطلب

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn