سلام

من نسرین افشاری هستم
 لیسانس راهنمایی و مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی و  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد  .
 روان درمانی کودک 

-  درمان اختلالات یادگیری و اضطرابی در  کودکان

-  مدرس کلاس های مهارت زندگی و آموزش خانواده 

- مشاوره پیش از ازدواج 

گروه درمانگر تحلیل رفتار متقابل

تجربیات حرفه ای من به ترتیب زمان :

♦مشاور کودک و مدرس کلاس مهارت های زندگی در کیلینیک مددکاری اجتماعی یارا

♦مشاور و مدرس کلاس فرزند پروری انجمن حمایت از حقوق کودکان

♦مشاوره کلینیک روانشناسی همراز

♦مشاور در مراکز خانه سلامت شهرداری

♦مشاور ومدرس و  مسیول فنی کیلینیک مددکاری اجتماعی پیشگامان سلامت

♦مشاور و مدرس کیلینیک روانشناسی نهال  آرامش

♦مربی رسمی مهارت زندگی ازسازمان  بهزیستی استان تهران t.o.t

تعیین وقت آنلاین از خانم نسرین افشاری اینجا